Vino Muga Cosecha Viura, Malvasia
Vino Muga Reserva Cosecha Tempranillo, Mazuelo, Graciano
Vino Muga Reserva Selección Especial Tempranillo, Garnacha, Mazuelo , Graciano
Vino Muga Gran Reserva Prado Enea Tempranillo, Garnacha, Mazuelo , Graciano
Vino Muga Torre Muga Tempranillo, Mazuelo, Graciano